Mgr. Hana Bartošová


Psychologické poradenství

Zabývám se poradenstvím a psychoterapií v oblasti mezilidských vztahů - manželské problémy, rodinné a výchovné problémy - a nejčastějších psychických obtíží jako jsou deprese, úzkosti, neurotické poruchy a obtíže vznikající v náročných životních situacích.

V životě každého z nás jsou chvíle, kdy stojíme na rozcestí a nevíme, kudy se vydat dál. Trápí nás naše vztahy, práce nebo naopak nezaměstnanost, nepříjemné pocity, nemoci tělesné i duševní. Na své trápení nemusíme být sami. Můžeme spojit své síly s průvodcem, který půjde po naší obtížné cestě s námi a bude nám pomáhat hledat, kudy jít dál, abychom se cítili lépe.

Lidem, kteří mají trápení, nabízím psychologické poradenství založené na spolupráci a důvěře. Společně můžeme hledat cestu, řešení nebo způsob, jak přijmout svou životní situaci. Nenabízím jednoduchá a hotová řešení. Nabízím hledání a nacházení cest, které budou vycházet z Vašich přání a potřeb.